پنجاه و سومین شماره از فصل‌نامه علمی پژوهشی «معرفت ادیان» منتشر شد

معرفت اديان 53/ زمستان 1401

 

 

سایت نشریه معرفت ادیان

http://marefateadyan.nashriyat.ir

 

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir