بیست و ششمین شماره از دوفصل‌نامه علمی معرفت اقتصاد اسلامی منتشر شد

معرفت اقتصاد اسلامی 26/بهار و تابستان 1401

 

 

سایت نشریه معرفت اقتصاد اسلامی

http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir


کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir