کرسی ترویجی چیستی خدا از دیدگاه مهدی اصفهانی

گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود:

موضوع: چیستی خدا از دیدگاه مهدی اصفهانی

در راستای برگزاری همایش ملی اجتهاد عقل‌گرا


ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسین عشاقی

ناقد: حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد جعفری

دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلمین آقای علی قربانی

یک‌شنبه 15 آبانماه 1401 ساعت 10

پخش زنده
https://iki.ac.ir/live