پخش زنده ای در حال حاضر وجود ندارد

پخش زنده های قبلی

عنوان زمان پخش
نقش معرفت هاي حضوري در پيدايش و ساماندهي علوم انساني سه شنبه, 14 آذر, 1402 - 09:55 تا 12:00
بايستگي نهادينه سازي احسان در نظم اجتماعي - سياسي از منظر فلسفه سياسي اسلامي دوشنبه, 13 آذر, 1402 - 09:55 تا 12:12
راهبردها و راهكارهاي فرهنگي افزايش باروروي و جمعيت معطوف به سياستگذاران و مجريان يكشنبه, 12 آذر, 1402 - 14:55 تا 17:59
پروتستالتيزم و ايجاد بحران در مرجعيت ديني شنبه, 11 آذر, 1402 - 09:55 تا 12:12
با عنوان: استلزامات حقوقي دولت نسبت به فرزندآوري در نظام حقوقي ايران پنجشنبه, 9 آذر, 1402 - 09:53 تا 12:50
با عنوان: نقش تقدير الهي در افعال اختيار انسان در قرآن با تاكيد بر ديدگاه علامه مصباح يزدي(ره) چهارشنبه, 8 آذر, 1402 - 09:55 تا 12:55
نشت علمي گروه علوم سياسي تطبيق علوم مهندسي استنباط پنجشنبه, 2 آذر, 1402 - 09:59 تا 12:10
سياستگذاري اقتصادي در اقتصاد اسلامي: مباني، ساختارها و سياست ها چهارشنبه, 1 آذر, 1402 - 08:01 تا 18:00
هفتمين كميسيون كنگره بين المللي علوم انساني با عنوان روانشناسي اسلامي سه شنبه, 30 آبان, 1402 - 07:42 تا 18:00
كرسي ترويجي گروه اديان با عنوان: ملاك تقدس در قرآن و عهدين پنجشنبه, 25 آبان, 1402 - 09:50 تا 12:00

صفحه‌ها