پخش زنده ای در حال حاضر وجود ندارد

پخش زنده های قبلی

عنوان زمان پخش
كرسي ترويجي گروه حقوق با عنوان: بررسي فقهي و حقوقي اعدام هاي سال 1367 يكشنبه, 27 خرداد, 1403 - 09:34 تا 12:34
نشست علمي گروه جامعه شناسي با عنوان: امكان علم ديني يكشنبه, 27 خرداد, 1403 - 07:32 تا 12:32
كرسي ترويجي گروه حقوق با عنوان: وحدت اسلامي راه كارها و موانع تحقق اصل يازده قانون اساسي جمهوري اسلامي شنبه, 26 خرداد, 1403 - 09:30 تا 12:30
تست چهارشنبه, 23 خرداد, 1403 - 13:36 تا 14:36
ملاك هاي انتخاب رئيس جمهور اصلح از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دوشنبه, 21 خرداد, 1403 - 09:33 تا 12:33
تست يكشنبه, 20 خرداد, 1403 - 13:45 تا 13:55
كرسي ترويجي گروه عرفان و جامعه شناسي با عنوان: چيستي و نحوه وجود فرهنگ پنجشنبه, 10 خرداد, 1403 - 09:50 تا 12:38
چهار شنبه های سبز چهارشنبه, 9 خرداد, 1403 - 19:30 تا 21:55
سلسه نشست های ادیان و رسانه: جلسه سوم يكشنبه, 30 ارديبهشت, 1403 - 16:50 تا 20:40
كرسي ترويجي گروه كلام و فلسفه دين با عنوان: نقد دليل خود متناقض انگاري صفات الهي در توجيه الحاد يكشنبه, 30 ارديبهشت, 1403 - 16:45 تا 19:59

صفحه‌ها