پنجاه و یکمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «تاريخ اسلام در آينه پژوهش» منتشر شد

سال هجدهم، شماره دوم، پياپی 51، پاييز و زمستان 1400

 

سایت نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش

http://tarikh.nashriyat.ir

 

نشانی جهت مشاهده و خرید اینترنتی مقالات نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش

https://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/10

 

مشاهده و خريد الكترونيكي مقالات نشريات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در

Eshop.iki.ac.ir

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir