حقوق بشر از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) با تأکید بر تفسیر المیزان (با نگاه انتقادی به حقوق بشر غربی)

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

لينك كانال «مؤسسه امام خمينی(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir