کرسی ترویجی دیدگاه‌های توسعه و پیشرفت در تاریخ معاصر ایران

گروه تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌کند

موضوع: دیدگاه‌های توسعه و پیشرفت در تاریخ معاصر ایران

 

ارائه‌کننده: حجت الاسلام و المسلمین آقای دكتر رضا رمضان نرگسی

ناقد: حجت الاسلام و المسلمين آقای دكتر ابوذر مظاهری مقدم

مدير كرسی: حجت الاسلام و المسلمين آقای محمد بهمنی

 

 

شنبه  24 مهرماه 1400    ساعت  18:30

 

درگاه مجازی شرکت در کرسی علمی

میهمانان محترم:

iki.ac.ir/su/?u=1

ورود اعضای پورتال:

http://person.iki.ac.ir/Manage/OnlineMeeting/OnlineMeeting.aspx

 

لينك كانال «مؤسسه امام خمينی(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir

 

ديدگاه‌های توسعه و پيشرفت در ايران معاصر

از بعد از دوره صفويه مردم ايران به خاطر تجربه تمدنی که داشتند همواره دنبال بدست آوردن عظمت گذشته خود بودند برای همين وقتی نادر شاه توانست کشور را متحد کند و دشمنان را بيرون راند، علی‌رغم داشتن مشکلاتي او را به پاس خدماتش به پادشاهی برگزيدند. امّا با روی کار آمدن قاجاريه خصوصاً بعد از جنگ‌هاي ايران و روس انگار ورق از مردم ايران برگشته بود و از آن عظمت گذشته خبری نبود لذا ديده می‌شود که در بين نخبگان ايرانی نوعی اجماع نخبگاني بر سر لزوم بازسازی کشور ايجاد شد بطوری که همه نخبگان اعم از علما، رجال سياسی و منورالفکران غرب‌گرا تجار بزرگ و اشراف و… بدنبال بازسازی کشور بودند امّا اين بازسازی با توجّه به زيربناهای فکری افراد متفاوت می‌نمود در اين مقاله تلاش شده است تا سلايق و افکار گوناگون در خصوص نحوه بازسازی کشور از ميان نظرات نخبگان در لابلای نوشته‌ها ، گفته‌ها و عمل‌کرد سياسی شان استخراج گردد و روش کار تلفيقی از روش کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحليل گفتمانی وتحليل تاريخی است. سؤال اصلی اين نوشتار اين است که در دويست سال گذشته جامعه نخبگان ايرانی چه مدل‌هايی برای توسعه ايران پيشنهاد کرده‌اند و چرا؟ فرضيه تحقيق اين است که در دويست سال گذشته سه مدل برای پيشرفت ايران مطرح شد:
1. مدل توسعه ايرانی - اسلامی (که با در نظر گرفتن اقتضائات کشور ايران و دين اسلام توسط علمای دين پيشنهاد می‌شد)

2. مدل توسعه ظاهری و به اصطلاح غربی سازی سطحی (که توسط روشنفکران پيشنهاد می‌شد)

3. مدل توسعه ناقص بومی که در آن اصلاحات اداری و جزئی و توسط رجال حکومتی پيشنهاد می‌شد)