چهل و هفتمین شماره فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگی اجتماعی» منتشر شد

 

سایت نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی

http://marefatefarhangi.nashriyat.ir

 

مشاهده و خريد الكترونيكی مقالات نشريات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در

Eshop.iki.ac.ir

 

مشاهده و خرید اینترنتی مقالات نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی

https://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/2

 

لينك كانال «مؤسسه امام خمينی(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir