چهل وهفتمین شماره از فصل‌نامه علمی پژوهشی «معرفت ادیان» منتشر شد

 

  • بررسی و نقد عقاید گنوسی در انجیل توماس بر اساس آموزه‌های قرآنی مرضيه وحدانی / محسن ديمه‌كار گراب (ص7)
  • بررسی تطبیقی مواجهه کلیسای کاتولیک و عالمان شیعه با نظریه تکامل سيد علی حسنی آملی (ص25)
  • نور و نمادپردازی آن در هنر دینی مسیحیت فاطمه لاجوردی/ طاهره حاج ابراهيمی/ شهرام پازوكی/ زينب بنی اسد (ص62)
  • بررسی مقایسه‌ای نجات در آیین بودا و آیین زرتشت سجاد دهقان‌زاده / حسن ناميان (ص63)
  • بررسی تحولات شریعت در آیین زرتشت مصطفی قاضی زاهدی/ حسين نقوی (ص83)
  • بازنمود مراکز آموزشی ادیان توحیدی در ایران عصر ساسانی مطالعه موردی: ترسایان. بهروز رفيعی (ص101)

 

 

سایت نشریه معرفت ادیان

http://marefateadyan.nashriyat.ir

 

مشاهده و خريد الكترونيكی مقالات نشريات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در

Eshop.iki.ac.ir

 

مشاهده و خريد الكترونيكی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی معرفت ادیان در

https://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/11

 

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir