هفتاد و دومين شماره از فصل‌نامه علمی پژوهشی «معرفت فلسفی» منتشر شد

 

 

  • جایگاه هستی‌شناختی ذات الهی از دیدگاه حکمت متعالیه، عرفان و صوفی‌نمایان و نقد و بررسی آن. روح‌الله سوري (ص7)
  • بررسی رابطه اقسام معقولات با نظریه اصالت وجود نزد حکمای معاصر. غلامرضا فیاضی/ سید حجت حسینی/ حمیدرضا بدر (ص25)
  • تحلیل انتقادی و مصداقی مواجهه استرآبادی با فلسفه. غلامعلی مقدم (ص37)
  • مفهوم پيدايش در فلسفه ارسطو و اهمیت تبیین آن. حجت‌الله عسکری‌زاده/ سید ابراهیم موسوی (ص53)
  • چالش موجودیت زمان موهوم در آرای متکلمان و فلاسفه‌ مسلمان. علیرضا کهنسال / معصومه‌سادات ساری عارفی (ص71)
  • تعدد نوعی نفوس و ماهیت انسان. یاسر حسین‌پور / غلامرضا فیاضی (ص89)
  • تطور و خدا باوری؛ طرح و بررسی دیدگاه الیوت سوبر. روزبه زارع / سید حسن حسینی (ص105)
  • بررسی ملازمه بین حسن و قبح ذاتی و وظیفه‌گرایی کانتی. علی‌اصغر محمدزاده / سيد اكبر حسينی قلعه‌بهمن (ص119)

سایت نشریه معرفت فلسفی

http://marefatfalsafi.nashriyat.ir

 

مشاهده و خريد الكترونيكی مقالات نشريات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در

Eshop.iki.ac.ir

 

مشاهده و خريد الكترونيكی مقالات فصلنامه علمی معرفت فلسفی در

https://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/4

 

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir