انتشار کتاب «سرو و طوفان»: پاسخ به برخی شبهات درباره حضرت علامه آيت‌الله مصباح یزدی (رضوان الله تعالی علیه)

فایل پیوست: 

گروه تاريخ انديشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) منتشر کرد:

سرو و طوفان: پاسخ به شبهات درباره حضرت علامه آيت‌الله مصباح یزدی (رضوان الله تعالی علیه)

واکاوي انتقادی نوشتارها و گفتارهایی از آقايان:

رسول جعفريان

عبدالکريم سروش

عباس عبدی

محسن کديور

مهدي نصيری

 

با آثاری از:

حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد جعفری هرندی

حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عليرضا جوادزاده

حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر قاسم شبان‌نيا

حجت الاسلام و المسلمین آقای احمد فربهی

 

با ارتحال حضرت آيت‌الله مصباح(ره) در 12 دي 1399،‌ در کنار انتشار موجي از  پيام‌ها و يادداشت‌هاي تسليت‌، و تمجيد وافر از شخصيت، انديشه‌ها و فعاليت‌های وی، نوشتارها و گفتار‌هايی نيز با رويکرد انتقادی منتشر،  و سؤالات، انتقادات و اتهاماتی درباره ايشان مطرح شد.

اثرِ پيش‌رو، مجموعه‌اي از  پنج يادداشت‌، مقاله و گفتار از سوی افرادِ نسبتا شاخصِ منتقد و مخالفِ آيت‌الله مصباح(ره) است که در نخستين روزهای بعد از وفات ايشان انتشار يافت. اين پنج نوشتار و گفتار به همراه پاسخ‌های علمي ارائه شده بدانها، در مجموعه حاضر گردآوری ونشر می‌يابد. به‌رغم آن که بخشی از انتقادات و اتهامات، تکراری بوده و در زمان حيات آن مرحوم بدان‌ها پاسخ داده شده بود، برخي نيز جديد است، و طبعاً پاسخ‌ها نيز دربردارنده نکات و تحليل‌هايی نو می‌باشد.

ضمن باور و تأکيد بر اين نکته که حضرت آيت‌الله مصباح(ره)، مصون از خطا نبود و انديشه‌ها و  نيز عملکرد و تشخيص‌ وی از جمله در مسائل سياسي می‌تواند  مورد نقد قرار گيرد، به نظر می‌رسد ‌در برخی رويکردهای انتقادی به ايشان، اصول و نکات عقلايی ـ که در بررسی انديشه و عملکرد يک متفکر، توجه به آنها ضروری است ـ آگاهانه يا از سَرِ غفلت و جهل، رعايت نمی‌شود؛ اموری چون: 1. احرازِ اصالتِ مطالبِ منتسب به انديشمند و پرهيز از ارائه تحليل و قضاوت بر مبنای مطالب مشکوک و شايعات؛ 2. توجه به تفاوت ساحت انديشه با عمل سياسی (به‌رغم ارتباط آن دو با يکديگر)؛ 3. شناخت فضا و شرايط حاکم بر نوشتار، گفتار و عمل متفکر؛ 4. جامع‌نگری در بررسی انديشه‌های متفکر در موضوع خاص و پرهيز از داوری بر  اساس تتبع ناقص؛ 5. تلاش برای دوری از تأثير احساسات (مثبت يا منفی) در تحليل و داوری درباره انديشه و عمل انديشمند.

بررسی انتقادی آثار و  انديشه‌ها و نيز فعاليت‌های فرهنگی و عمل سياسی آيت‌الله مصباح، اگر به‌صورت صحيح، علمی و بدور از احساسات و عقده‌گشايی صورت گيرد، نه‌تنها فاقد ايراد است، بلکه برای انديشه‌پردازی اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ايران پرثمر خواهد بود.

لينك كانال «مؤسسه امام خمينی(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir