بررسی نظریه انتخاب عقلانی در تبیین کنش‌های انسانی با تکیه بر حکمت متعالیه

        جلسه پیش‌دفاع رساله دکتری دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

                               لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir

 

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-ره