كرسی ترویجی چگونگی ورود ارزش‌ها در نظریه‌های اقتصاد اسلامی

فایل پیوست: 

گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌کند

موضوع: چگونگی ورود ارزش‌ها در نظریه‌های اقتصاد اسلامی

 

ارائه‌کننده: جناب آقای دكتر محمدجواد توكلی

ناقد: حجت الاسلام و المسلمين آقای دكتر علی جابری

مدير كرسي: حجت الاسلام و المسلمين آقای دکتر مهدی خطیبی

 

چهارشنبه  16 تيرماه 1400    ساعت  11

 

درگاه مجازی شرکت در کرسی علمی

میهمانان محترم:

iki.ac.ir/su/?u=1

ورود اعضای پرتال:

http://person.iki.ac.ir/Manage/OnlineMeeting/OnlineMeeting.aspx

چكيده: يكي از مباحث مهم در ارزش‌شناسي اقتصاد اسلامي بررسي چگونگي ورود ارزش‌ها در نظريه‌های اقتصاد اسلامي است. اين بررسي كه به روش تحليلي صورت گرفته مي‌تواند به محققان اقتصاد اسلامي در ورود ارزش‌ها به نظرياتشان كمك كند. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه ارزش‌ها در قالب ارزش‌داوری معرفتی و اخلاقی (ارزش‌داوری آرمانی، رفتاری، ساختاری و سیاستی) وارد نظريه‌های اقتصاد اسلامي مي‌شوند. ارزش‌داوری معرفتی حاكي از جهت‌گيري ارزشی محقق اقتصاد اسلامي در توليد دانش اقتصاد اسلامي است. مهمترین بخش ارزش‌داوری اخلاقی در اقتصاد اسلامی تعیین و تعریف اهداف نظام اقتصاد اسلامي،  رتبه‌بندي اهداف، و تدوین شاخص‌هاي اقتصادي است. ارزش‌داوری رفتاری نیز حاکی از  استانداردهای رفتار اقتصادی مطلوب است. ارزش‌داوری ساختاری نیز حاکی از توصیه به ساختارهای نهادی مطلوب در عرصه‌هایی همچون حقوق مالکیت و مداخله دولت است. در نهایت، ارزش‌داوری سیاستی، مشتمل بر توصیه‌ سیاست‌ها و اقداماتی برای بهبود عملکرد نظام اقتصادی در چارچوب ساختار نهادی و استانداردهای رفتاری مفروض  است. هرچند ارزش‌های اخلاقی به عنوان فرض وارد نظریه می‌شوند؛ ولی در ادامه مورد قضاوت ارزشی قرار گرفته و مبنای توصیه ارزشی اقتصاددانان قرار می‌گیرند. از این رو، چرخه ورود ارزش‌ها در نظریه‌های اقتصاد اسلامی را می‌توان با تفکیک میان فروض، قضاوت و توصیه ارزشی توضیح داد.

كليد واژه‌ها: اقتصاد اسلامي، ارزش‌ها، نظريات اقتصاد اسلامي، اقتصاد هنجاري، اقتصاد اثباتي، مكتب اقتصادي اسلام.

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-ره