آفرینش و ابعاد وجودی انسان در آئین زرتشت و اسلام

                                                 جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

                                لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir