نسبت عرفان عملی و اخلاق در حکمت متعالیه با تأکید بر اندیشه علامه مصباح یزدی(ره)

                      جلسه دفاع رساله دكتري دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir