معرفی 24 نشریه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ (معرفی فصل‌نامه علمي ـ پژوهشي «روان‌شناسی و دین»)

معرفی 24 نشریه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

مؤسسه امام خمینی(ره) به عنوان یکی از مراکز مهم علمی کشور در زمینه علوم انسانی اسلامی است که هم اکنون در 15 گروه علمی «معارف اسلامی و اخلاق، ادیان، اقتصاد، تاریخ، تاریخ معاصر، حقوق، فلسفه، کلام، مدیریت، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، علوم قرآنی و عرفان» به تربیت و آموزش طلاب و همچنین به امر تحقیق و پژوهش در این علوم می‌پردازد.

یکی از برکات این امر تولید نشریاتی متنوع در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی انسانی است. گروه‌های علمی و همچنین مراکز وابسته به مؤسسه امام خمینی(ره) در حال حاضر به تولید نشریاتی می‌پردازند که عبارت می‌باشند از:

 
 
 
ـ  1 نشریه علمی تخصصی به زبان انگلیسی    Horizons of Thought

 

در این قسمت به معرفی فصل‌نامه علمي ـ پژوهشي «روان‌شناسی و دین» می‌پردازیم:

از آنجا كه دين به منظور هدايت، تربيت و پاسخ‌گويی به نيازهای مادی و معنوی انسان طراحی شده، آموزه‌های آن متناسب با فطرت و هماهنگ با نيازهای جسمانی و روانی انسان تنظيم شده است. برای شناخت ماهيت انسان و كشف قانون‌مندی‌های روانـی وی بـايد به آموزه‌های دينی و مبانی آن توجه كرد تا زمينه بهتری برای پژوهش‌های علمی درباره فرايندهای روان‌شناختی فراهم گردد. بدين ترتيب، تعامل روان‌شناسی و دين شكل گرفته و راه برای تأثيرگذاری همه‌جانبه اين دو منبع معرفتی بيش از پيش فراهم آيد. در پرتو اين نگاه، گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و ‌پژوهشی امام خمينی(ره) فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی روان‌شناسی و دين را منتشر نمود. اولين شماره اين فصل‌نامه در بهار 1386 پا به عرصه مطبوعات گذاشت تا با ايجاد زمينه علمی مناسب، از آرای صاحب‌نظران اين دو حوزه معرفتی بهره‌مند شود و تاکنون (خرداد 1400) 52 شماره از آن منتشر شده است.

اهداف و چشم‌انداز نشريه روان‌شناسی و دين

روان‌شناسی و دين فصل‌نامه‌ای علمی ـ پژوهشی در زمينه روان‌شناسی است كه با هدف انتشار مطالعات مرتبط با مناسبات بين روان‌شناسی و دين اسلام در موارد زير منتشر می‌شود:

  1. نظريه‌پردازی به منظور پايه‌ريزی مکتب روان‌شناسی اسلامی؛
  2. تبيين فلسفه روان‌شناسی اسلامی (مبانی، اصول، ماهيت، روش)؛
  3. نقد فلسفه روان‌شناسی معاصر (مبانی، اصول، ماهيت، روش)، بر اساس مبانی اسلامی؛
  4. نقد رويکردها و ديدگاه‌های موجود در روان‌شناسی معاصر، بر اساس مبانی و منابع اسلامی؛
  5. روش‌شناسی استنباط موضوعات و مسائل روان‌شناختی از منابع اسلامی؛
  6. بومی‌سازی دانش روان‌شناسی با توجه به فرهنگ اسلامی ايرانی.

صاحب امتیاز: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

مدیر مسئول: محمدناصر سقای بی‌ریا

سردبیر: محمدرضا احمدی

مدیر اجرایی: امیرحسین نیک‌پور

هيئت تحريريه: حجج اسلام آقایان: محمدرضا احمدی، عليرضا اعرافی، غلامعلی افروز، محمدكريم خداپناهی، محمدجواد زارعان، محمدناصر سقای بی‌ريا، عباسعلی شاملي، سيد محمد غروی، علی فتحی آشتيانی

پست الکترونیک: psyrm@qabas.net

سایت نشریات مؤسسه امام خمینی(ره)   http://nashriyat.ir

سایت فروشگاه اینترنتی کتاب و مقالات  https://eshop.iki.ac.ir

مشاهده و خرید الکترونیکی مقالات فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «روان‌شناسی و دین» https://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/5

 سامانه ارسال و پیگیری مقالات  http://nashriyat.ir/sendarticle

سایت گروه روان‌شناسی مؤسسه امام خمینی(ره)  http://psy.iki.ac.ir

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir