کرسی ترویجی «سلفیگری و روشن فکری دینی؛ پیوست ها و گسست ها»

نشست تخصصی «پرسش های پژوهشی در علوم انسانی »

همایش نیمروزه «شناسایی سرشاخه های نفوذ اقتصادی در ایران» برگزار می شود.

برگزاری کرسی ترویجی « دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»

برگزاری سلسله درس گفتارهای دینی و قرآنی در مؤسسه امام خمینی(ره)

کتاب «فهرست نسخه های عکسی علوم عقلی اسلامی» اثرشایسته تحسین نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

کسب عنوان اثر شایسته تقدیر نوزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه توسط حجت الاسلام دکتر اسماعيل چراغي كوتياني

کسب عنوان اثر برگزیده نوزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه توسط حجت الاسلام دکتر مهدی احمدخان بیگی

همکاری پژوهشی مؤسسه امام خمینی (ره) و دانشگاه علوم پزشکی قم

همایش نیمروزه «شناسایی سرشاخه های نفوذ اقتصادی در ایران» برگزار می شود.

صفحه‌ها

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-ره