آشنايي با حضرت آيت‌الله محمود رجبي رياست جديد مؤسسه امام خميني(ره)

انتصاب هیئت امناء و ریاست جدید مؤسسه امام خمینی(ره) با حکم رهبر معظم انقلاب

طراحی بسته آموزشی اخلاق زناشویی براساس منابع اسلامی و امکان‌سنجی آن در ارتقاء رضایت زناشویی و کارآمدی خانواده

مراسم قرائت حكم مقام معظم رهبری جهت انتصاب اعضای هيئت امناء و مديريت مؤسسه برگزار می‌گردد

کرسی ترویجی بررسی فیزیکالیسم به مثابه مانع راهبردی به علوم انسانی اسلامی از نظرگاه علامه مصباح یزدی(ره)

پایان‌نامه الگوی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با نظام سلطه

پایان‌نامه طراحی مدل مفهومی والدگری مبتنی بر منابع اسلامی،تدوین طرح نمای آموزشی-روان شناختی و امکان سنجی آن در ارتقاء رضایت از زندگی نوجوانان

صفحه‌ها