سی‌امین شماره دوفصل‌نامه علمی «معرفت كلامی» منتشر شد

سال چهاردهم، شماره اول، پیاپی 30 (بهار و تابستان 1402)

 

 

سایت نشریه معرفت كلامی

http://kalami.nashriyat.ir

 

 

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir