نشست علمی تخصصی نقد و بررسی چارچوب‌های حاکم بر نظام اداری در ایران با رویکرد اسلامی

حضور مجازی

https://www.skyroom.online/ch/m.faghih64/cmir

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir