کرسی ترویجی منشأ خداباوری انسان از منظر استاد مصباح(ره) و ریچارد داوکینز

حضور مجازی
 ihsam.iki.ac.ir


iki.ac.ir/live

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir