بيست و پنجمين دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «قرآن‌شناخت» منتشر شد

 

  • بازخوانی برداشت وجوب همگانی امر به معروف از آيه 104 سوره آل‌عمران (بر پايه تحليل انسجام متن). عباس رحيملو/ سيد محمود طيب‌حسينی (ص5)
  • تأثير وضعيت بدن بر كمال نفس از ديدگاه قرآن. ابوذر تشكری صالح / محمود رجبی (ص27)
  • جايگاه قرآن در استنادهای فقهي اهل‌بيت عليهم السلام. محمدرضا جباری/ علی امين‌رستمی (ص45)
  • ديدگاه روبين و تفسير «دخان مبين». محمدرضا امين (ص61)
  • فلسفه زندگی دنيوي انسان از نگاه قرآن. محمدحسين ذوالفقاری/ مصطفی کريمی (ص75)
  • برآيند اقتضائات اعتقاد قرآنی به جهان غيب در موضوع و مسائل علوم انسانی اسلامی.  قاسم ترخان (ص93)

 

سایت نشریه قرآن‌شناخت

http://qoranshenakht.nashriyat.ir

 

مشاهده و خريد الكترونيكی مقالات نشريات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در

Eshop.iki.ac.ir

 

مشاهده و خرید اینترنتی مقالات نشریه قرآن‌شناخت

https://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/6

 

لينك كانال «مؤسسه امام خمينی(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir