سنت آزمایش و نقش آن در تربیت اخلاقی با تأكید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی(ره)

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

لينك كانال «مؤسسه امام خمينی(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir