بررسی نظریه انتخاب عقلائی در تبیین كنش‌های انسانی با تكیه بر حكمت متعالیه

جلسه دفاع رساله دکتری دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

لينك كانال «مؤسسه امام خمينی(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir