بيست و چهارمين شماره دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و پژوهش‌های تربیتی» منتشر شد

 

 

سایت نشریه اسلام و پژوهش‌های تربیتی

http://eslampajoheshha.nashriyat.ir

 

مشاهده و خرید الكترونیكی مقالات نشریات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در

https://eshop.iki.ac.ir

 

مشاهده و خرید الكترونیكی مقالات اسلام و پژوهش‌های تربیتی

https://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/9

 

لينك كانال «مؤسسه امام خمينی(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir