چهل وششمين شماره فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی «معرفت فرهنگی اجتماعی» منتشر شد

 

 

سایت نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی

http://marefatefarhangi.nashriyat.ir

 

مشاهده و خرید الكترونیكی مقالات نشریات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در

https://eshop.iki.ac.ir

 

مشاهده و خرید الكترونیكی مقالات معرفت فرهنگی اجتماعی

https://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/2

 

لينك كانال «مؤسسه امام خمينی(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir