معیارها و شاخص‌های تولید در اقتصاد مقاومتی و راهبردهای ارتقای آن (با مطالعه موردی تولیدات استان قم)

                 جلسه دفاع رساله دكتري دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

                             لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir