الگوی توازن اقتصادی در جامعه اسلامی

                 جلسه دفاع رساله دكتري دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

                                     لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir