هجدهمين شماره دوفصل‌نامه علمي ـ ترويجي «انديشه‌هاي حقوق عمومي» منتشر شد

 

  • استنادپذيري هنجارهاي برتر حقوقي در محاكم؛ با مطالعه‌ موردي رويه ديوان عدالت اداري، محمد ابريشمي‌راد /  حسين آئينه نگيني (ص7)
  • راهبردهاي فقه اماميه در تضمين حق حريم خصوصي شهروندان، حسین جاور / امیر کشتگر (ص25)
  • تأثير شيوه انتصاب قضات بر استقلال دادگاه قانون اساسي آلمان، علي‌محمد فلاح‌زاده / مازيار خادمي (ص43)
  • سلسله‌مراتب تعهدات دولت‌ها به‌موجب منشور سازمان ملل متحد با تأكيد برقطع‌نامه‌هاي فصل هفتمي، سارا فاموري / حميد الهويي نظري (ص57)
  • تبيين حدود و شمول به‌كارگيري كودكان در درگيري‌هاي مسلحانه از منظر حقوق بين‌الملل، رزيتا كهريزي / ابراهيم موسي‌زاده (ص73)
  • بايسته‌هاي ساختاري قوه مقننه مطلوب در دولت اسلامي (با رويكرد انتقادي به وضعيت موجود)، مصطفي مسعوديان / احمد تقي‌زاده (ص87)

 

مشاهده و خريد الكترونيكي مقالات نشريات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در

 Eshop.iki.ac.ir

 

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir