دويست و هشتادمين شماره ماهنامه علمي «معرفت» (ویژه جامعه‌شناسی) منتشر شد

 

مشاهده و خريد الكترونيكي مقالات نشريات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در

 Eshop.iki.ac.ir

مشاهده و خرید الکترونیکی مقالات فصل‌نامه علمي «معرفت» در
http://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/7

 

 

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir