نقش شيطان در سقوط اخلاقي انسان و روش‌هاي مبارزه با آن با تأكيد بر ديدگاه علامه مصباح يزدي(ره)

                              جلسه دفاع پایان‌نامه دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

   لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir