آغاز ثبت نام مدرسه علمیه رشد وابسته به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir