راهبردهای ارتقاء تولید ملی بر پایه اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی صنعت استان قم)

جلسه پیش‌دفاع پايان‌نامه دکتری

 

 راهبردهای ارتقاء تولید ملی بر پایه اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی صنعت استان قم)

 

 رشته: علوم اقتصادي

 

 پديدآورنده: جناب حجت الاسلام آقای مجتبی شیخی ده‌آبادی

 

زمان: سه‌شنبه 99/12/14    ساعت 10

 

 مکان: پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع