دفتر نظارت و بازرسی

 
دفتر نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات به عنوان یکی از مدیریت‌های ستادی مؤسسه در محورهای:

  • ارزیابی عملکرد
  • بازرسی و حسابرسی
  • پیگیری شکایات واصله؛

بر واحدهای تابعه مؤسسه نظارت داشته و گزارشات خود را پس از بررسی کارشناسی، به همراه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات احتمالی، به صورت مستقیم به رؤیت ریاست محترم و یا قائم مقام محترم ایشان می‌رساند تا با دریافت نظرات و رهنمودهای معظمٌ له، تا حد امکان نسبت به از بین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، اقدام لازم صورت گیرد.
 
تلفن تماس: 32113680-32113663
تلفن همراه: 09121521614-09198680926
دورنگار: 32936055