کتاب اقتصاد سیاسی، امنیت جهانی؛ حکمرانی جهانی در سده بیست و یکم منتشر شد

 

 ناقد: دکتر محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

 

كتاب پيش‌رو، نوشته هيكی پاتوماكی اثری ارزشمند در حوزه اقتصاد سياسی بين‌الملل است كه به بررسی مقوله امنيت جهانی، جنگ و صلح می‌پردازد.
 یكی از برجستگی‌های اين اثر نگاه انتقادی به رويكردهای ليبرالی و نئوليبرالی حاكم بر فضای مطالعات اقتصادی است. نويسنده کوشیده است ريشه‌های اقتصادی ترتيبات نهادی در نظام سياسی كنونی از جمله شكل‌گيری نهادهایی همچون صندوق بين‌المللی پول و بانك جهانی و همچنين ترتيباتی همچون تبديل دلار به عنوان ارز جهان‌روا را تجزيه و تحليل کند.

 مشاهده و خرید اینترنتی

 

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir