برگزاری آزمون ورودی مقطع کارشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

آزمون ورودی مقطع کارشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ویژه طلاب محترم برای سال تحصیلی 1403-1402 با حضور نماینده سازمان سنجش در روز 5 اسفند 1401 در شهرهای قم، مشهد، تهران، شیراز، اصفهان، کرمان، اهواز و بابل برگزار شد.