پنجاه و دومین شماره از فصل‌نامه علمی پژوهشی «معرفت ادیان» منتشر شد

کاوشی نو در معنا و مصداق‌يابی «مجوس» با تأکيد بر روايات اسلامي سيد محمد حاجتي شوركی/ سيدعلي حسنی آملی/ داود ملاحسنی (ص7)

بازخواني ريشه‌هاي تاريخي قدمگاه  الهام موقر مقدم/ پيمان ابوالبشري (ص45)

بررسي تطبيقي مراتب حکمت در منظومة فکري شنکره چاريه و عزيزالدين نسفي حسين نقدي عشرت‌آبادي/ مينا سليماني/ سعيد گراوند (ص59)

يهوديت، فراماسونري و کابالا فاطمه معتضديان/ محمدكاظم كاوه پيش‌قدم (ص71)

عوامل ظهور و شيوع معنويت‌هاي نوپديد امير يوسفي/ اسماعيل سليماني (ص123)

 

سایت نشریه معرفت ادیان
 http://marefateadyan.nashriyat.ir

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir