هفتاد و پنجمين شماره از فصل‌نامه علمی پژوهشی «معرفت فلسفی» منتشر شد

تحليلی بر چگونگی اتحاد و انقطاع نفس از بدن از منظر ابن‌سينا هادی واسعی، محمد فولادیوندا، مستانه زمانی (ص7)

تأملی بر همسان‌انگاری اجتهاد فقهی و هرمنوتيک فلسفی زينب درویشی، هادی خشنودی، سيد ابوالقاسم حسينی كمارعليا (ص75)

 

سایت نشریه معرفت فلسفی

http://marefatfalsafi.nashriyat.ir

مشاهده و خريد الكترونيكی مقالات نشريات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در

Eshop.iki.ac.ir

کانال روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را در پیام‌رسان‌های ایتا، سروش، بله و روبیکا دنبال فرمایید:
 ایتا
 https://eitaa.com/iki_ac_ir
 سروش
 https://splus.ir/iki_ac_ir
 بله
 https://ble.ir/iki_ac_ir
 روبیکا
 https://rubika.ir/iki_ac_ir