راهبردهای جمهوری اسلامی در مقابله با استراتژی نظام سلطه در گسست میان كارگزاران نظام و مردم

جلسه پیش‌دفاع رساله دكتری دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

لينك كانال «مؤسسه امام خمينی(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir