دویست و هشتاد و چهارمین شماره ماهنامه معرفت (ویژه تاریخ) منتشر شد

 

 

سایت نشریه ماهنامه علمی معرفت

http://marifat.nashriyat.ir

 

مشاهده و خرید الكترونیكی مقالات نشریات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در

https://eshop.iki.ac.ir

 

مشاهده و خرید الكترونیكی مقالات نشریه معرفت

https://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/7

 

لينك كانال «مؤسسه امام خمينی(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir