تبیین فلسفی نقش کنش اختیاری در شکل‌دهی شخصیت انسان

        جلسه دفاع رساله دکتری دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

   لينك كانال «مؤسسه امام خمينی(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir