هفتاد و يکمين شماره از فصل‌نامه علمي پژوهشي «معرفت فلسفي» منتشر شد

 

سایت نشریه معرفت فلسفی

http://marefatfalsafi.nashriyat.ir

 

مشاهده و خريد الكترونيكي مقالات نشريات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در

Eshop.iki.ac.ir

 

مشاهده و خريد الكترونيكي مقالات ماهنامه علمی معرفت فلسفی در

https://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/4

 

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir