بيست و سومين دوفصل‌نامه علمي ـ پژوهشي «معرفت اقتصاد اسلامي» منتشر شد

 • استخراج و شناسايي بخش‌هاي پيشران اقتصاد ايران جهت تحقق جهش توليد: کاربرد مدل هيبريدي ماتريس طبقه‌بندي اثرات متقابل و جدول داده ـ ستانده، سیدهادي عربي / محمد عندلیب / سجاد رجبی (ص5)
 • الگوي مطلوب تخصيص درآمد خانواده با رويکرد اسلامي، نصرالله اسدي/ سيدرضا حسيني (ص27)
 • نظام مالياتي حکومت اسلامي در مدينه؛ رهيافتي بر ماليات‌ستاني جمهوري اسلامي ايران، محمود مختاربند/ محمود نقدی‌پور (ص49)
 • آزادي اقتصادي در نظام اقتصادي اسلام و سرمايه‌داري از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامي، مجتبي غفاري (ص69)
 • فلسفه دانش اقتصاد اسلامي؛ تعريف، مسائل و روش، سيدحسين ميرمعزي (ص89)
 • نقش معرفت‌هاي موضوعي در نظريه‌پردازي در علم اقتصاد اسلامي بر مبناي آراي شهيد صدر، محمدجواد قاسمي اصل/ علي جابري (ص109)
 • فرهنگ اقتصادي مطلوب در اقتصاد مقاومتي، اميد ايزانلو/ محمدجواد توکلي (ص129)
 • طراحی الگوی به‌کارگیری ظرفیت صنایع فرهنگی در اقتصاد مقاومتی، مریم حکمت‌پور/ سيدرضا صالحي اميري/ عباس عرب مازار/ عباسعلي قيومي/ علي‌اکبر رضايي (ص151)
 • روش‌شناسي نظام مالي مطلوب اسلامي، احمدرضا صفا (ص193)
 • بررسي امكان نرخ‌گذاري دستوري قاعده‌مند به جاي نرخ‌گذاري دستوري صلاحديدي در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران، حسن‌ آقانظري/ حسين كفشگر جلودار (ص195)
 • ارزیابی فقهی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، محمد نوذری فردوسیه/ فریبا فرجی/ فرشته ملاكریمی (ص211)
 • ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی در بانک‌داری اسلامی، ميثم خزائي/ سعيد نظري توكلي/ سيدعباس موسويان (ص229)

 

 

 

مشاهده و خريد الكترونيكي مقالات نشريات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در

 Eshop.iki.ac.ir

مشاهده و خرید الکترونیکی مقالات فصل‌نامه علمي «معرفت» در
http://eshop.iki.ac.ir/shop/2/products/3
 

 

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir