تبیین دیدگاه علامه مصباح یزدی(ره) از خودگروی و تأثیر آن بر نظریه رفتار مصرف‌کننده

                              جلسه پیش دفاع پایان‌نامه دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

لينك كانال «مؤسسه امام خميني(ره)» در ايتا:  https://eitaa.com/iki_ac_ir