فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی

 

علوم اجتماعي رايج در جامعه ما، بدون شك علوم وارداتي است كه از آبشخور فرهنگ و مباني غيراسلامي و نوعاً غربي و سكولار تغذيه و با مسائل و راه‌كارهاي غربي عجين شده است. تلاش‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي اخير در راستاي بومي‌سازي اين رشته ـ چه رسد به اسلامي‌سازي آن ـ بسيار ناچيز و نوعاً بسيار سطحي است و اين اندك نيز نتوانسته خود را از تار و پود رويكردها و مباني مادي‌گرايانه، پوزيتويستي و سكولاريستي رها سازد. علوم اجتماعي رايج به دليل عدم پيراستگي از فرهنگ زادگاه خود، يك علوم اجتماعي باخودبيگانه است كه مسائل جامعه غربي را مسئله خود و راه‌كارها و راه‌حل‌هاي آن را، راه‌حل معضلات خويش پنداشته است.

گروه جامعه‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با هدف انتشار مقالات علمي حوزه علوم اجتماعي و جامعه‌شناسي با رويكرد اسلامي اقدام به انتشار اين نشريه نموده است. تاكنون 4 شماره از اين نشريه منتشر شده است.

 

رتبه علمي: علمي-پژوهشي

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتياز: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول: حميد پارسانيا

سردبير: سيد حسين شرف‌الدين

مدير اجرايي: سجاد سلگي

 

هيئت تحريريه:

1. نصرالله آقاجاني- استاديار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2. حميد پارسانيا- استاديار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

3. محمدحسين پناهي- دانشيار دانشگاه علامه طباطبائي

4. غلامرضا جمشيديها- دانشيار دانشگاه تهران

5. محمود رجبي- استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

6. سيدحسين شرف‌الدين- عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

7. حسين كچوييان - دانشيار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

8. اكبر ميرسپاه - استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

9. شمس‌الله مريجي - استاديار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 

 

نشاني الكترونيك: m.f.e@qabas.net

نشاني پستي: قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي: 186ـ37165