شرح دعای مکارم الاخلاق؛ درس‌های اخلاق سال تحصیلی 1397-1398 جلسه دوم