دیدار رئیس سازمان صدا و سیما با آیت الله مصباح یزدی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه، رئیس صدا و سیما و هیئت همراه در تاریخ 97/3/31 با آیت الله مصباح یزدی دیدار کردند