علامه مصباح: تقویت حوزه‌هاي علميه به برکت انقلاب اسلامی، جای شکرگزاری دارد