موانع التزام به ایمان، درس‌های اخلاق ماه مبارک رمضان1439، خرداد 1397 جلسه هفتم؛