ترجمه کتاب «آموزش فلسفه» به زبان تايي منتشر شد

با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در تایلند، جلد اول کتاب «آموزش فلسفه» به زبان «تایی» ترجمه و منتشر شده است و در اختیار طلاب علوم دینی این کشور قرار می‌گیرد.